Advertisement  

Monday, 27 March 2023
     
 
Main Menu
Home Home
Shop Shop
News News
BASCOM-AVR BASCOM-AVR
BASCOM-8051 BASCOM-8051
Products Products
Application Notes Application Notes
Publications Publications
Links Links
Support Center Support Center
Downloads Downloads
Forum Forum
Resellers Resellers
Contact Us Contact Us
Updates Updates
MCS Wiki MCS Wiki
Online Help
BASCOM-AVR Help BASCOM-AVR Help
BASCOM-8051 Help BASCOM-8051 Help
Contents in Cart
Show Cart
Your Cart is currently empty.
Search the Shop

Products Search

User Login
Username

Password

If you have problem after log in with disappeared login data, please press F5 in your browser

RSS News
 
     
 

 
   
     
 
AN #110 - Dutch BASCOM-AVR course, AT90S2313 PDF in Dutch Print
Dutch BASCOM-AVR course, AT90S2313 PDF in Dutch


Since this course is written in Dutch, all other info on this page is written in Dutch.

Peter Dams is leraar op :

Technisch Instituut Sint-Paulus
Kruisven 25
2400 Mol
Belgie

Hij heeft een cursus geschreven voor de studenten van de school. De cursus is nog niet helemaal klaar maar in een dusdanig ver stadium dat er al prima mee te werken valt.

Peter heeft zijn toestemming gegeven om de cursus te publiceren en te gebruiken.

De cursus mag niet verder worden verspreid zonder de uitdrukkelijke toestemming van Peter Dams.

Opmerkingen, vragen en feedback kan worden gestuurd aan Peter Dams : dams.peter@advalvas.be 

Nieuwe versie (3, 13 Augustus 2003) met I2C en RC5!

De cursus is te downloaden als PDF bestand.

De gebruikte voorbeelden zijn ook te downloaden.

Een voorbeeld programma is hieronder weergegeven: 


'--------------------------------------------------------------
' Cursus Programmeertaal en Microcontrollers
' Peter Dams
'--------------------------------------------------------------
' file: VB01.BAS
' IDE: Bascom-AVR van MCS-electronics
'--------------------------------------------------------------

Config Portb = Output

Portb = 170

End